АД "Доцент"
Конкурс за доцент в Катедра по хирургия с база клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Медицински факултет
Понеделник, 28 Август 2017 12:58
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия с база клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Свилен Иванов Маслянков, дм
продължава>
 
Конкурс за доцент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Медицински факултет
Петък, 04 Август 2017 13:22
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: „Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” (променено е името от „Катедра по сърдечно-съдова хирургия” на „Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” с решение от заседание на АС от 25.07.2017г.)
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Светослав Тодоров Йовев, дм
продължава>
 


Начало АД "Доцент"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia