АД "Доцент"
Конкурс за доцент Катедра по Патофизиология ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патофизиология
Катедра: Катедра по Патофизиология
Факултет: Медицински факултет 
Кандидати: Д-р Радка Кирилова Хаджиолова-Тафраджийска, дм
продължава>
 


Начало АД "Доцент"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia