АД "Професор"
Конкурс за професор Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Токсикология
Катедра: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: доц. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф
продължава>
 
Конкурс за професор Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Имунология”
Катедра: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн
продължава>
 
Конкурс за професор в Катедра по педиатрия, на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Вторник, 13 Март 2018 16:24
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм
продължава>
 
Конкурс за професор в Катедра по медицинска химия и биохимия ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Понеделник, 12 Март 2018 15:39
Област на висше образование: 4. Природни наауки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Биохимия
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. доц. Радка Петрова Кънева, дб
продължава>
 
Конкурс за професор Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 12 Март 2018 15:36
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патологоанатомия и цитопатология
Катедра: Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, дмн
продължава>
 
Конкурс за професор в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Петък, 09 Март 2018 16:31
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. Милена Иванова Иванова-Шиварова, дм
продължава>
 


Начало АД "Професор"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia