ОНС "Доктор"
Д-Р ЯНИ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, с база за обучение Клиника по офталмология - УМБАЛ „Александровска" ЕАД
Факултет:  Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Изследване и анализ на хориоидеята чрез SD-OCT
продължава>
 
Д-р Марияна Кирилова Дойчинова-Симеонова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Трансплантация и качество на живот – медицински, организационни и социално-етични измерения
продължава>
 
Д-р Георги Николов Александров ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Вторник, 09 Януари 2018 16:11
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Проблеми в мениджмънта на еднодневната хирургия ”
продължава>
 
Д-р Ани Валентинова Аройо ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия
Факултет: Медицински факултет, с база за обучение Сектор „Скрининг и функционална диагностика на ендокринните заболявания“ – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Тема на дисертационния труд: Множествен тропен дефицит: мутационен скрининг на хипофизарни транскрипционни фактори, корелации генотип-фенотип
продължава>
 
Д-Р КАЛИН КИРИЛОВ ШИЯКОВ ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Петък, 22 Декември 2017 14:44
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична стоматология
Катедра: Консервативно зъболечение
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Ортоградно лечение на случаи с фрактурирани инструменти в криви коренови канали“
продължава>
 
Д-Р ЕВГЕНИЙ АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Четвъртък, 14 Декември 2017 14:07
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Хирургична стоматология
Катедра: Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Оценка на функционалните постоперативни последици при хирургично лечение на злокачествени тумори в лицево-челюстната и шийна области“
продължава>
 
Д-р Силвия Михайлова Новакова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Понеделник, 06 Ноември 2017 16:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунопатология и алергология
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни клинични показатели при пациенти с алергичен ринит”
продължава>
 


Начало ОНС "Доктор"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia