ОНС "Доктор"
д-р Александър Александров Копчев ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Сряда, 20 Септември 2017 12:42
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ревматология
Катедра: Катедра по Вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оценка на терапевтичния ефект на биологичните средства при псориатичен артрит
продължава>
 
Стефка Миткова Георгиева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Вторник, 19 Септември 2017 13:40
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Съвременни организационни форми на хирургични грижи
продължава>
 
Петя Симеонова Кантарева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Понеделник, 18 Септември 2017 14:48
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Детското здраве в първичната извънболнична медицинска помощ
продължава>
 
Владимир Петров Янков ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Фармацевтичен факултет
Петък, 15 Септември 2017 13:34
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармацевтична химия
Катедра: Фармацевтична химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Разработване на аналитични подходи при охарактеризиране на сартани“
продължава>
 
д-р Иван Иванов Трендафилов ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща медицина
Катедра: Катедра по Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Амбулаторно проследяване на възрастни пациенти, лекувани с перитонеална диализа – дългогодишен опит
продължава>
 
Даниела Росенова Пенчева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Молекулярна биология
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Съвременни подходи за определяне на молекулярно-генетичните характеристики на рака на гърдата в България
продължава>
 
Владислав Владимиров Лазаров ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Вторник, 12 Септември 2017 14:27
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование
Научна специалност: „Имунология”
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Хуморален имунен отгоров срещу антигени в имунологична изолация при пациенти с репродуктивни проблеми”
продължава>
 
Д-р Петър Петков Бакърджиев ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Събота, 09 Септември 2017 10:41
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра по детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Промоция на орално здраве за деца в предучилищна възраст“
продължава>
 
Д-р Владислава Миленова Тодорова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Четвъртък, 31 Август 2017 13:49
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по нефрология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Серумни и уринни биологични маркери при остро бъбречно увреждане
продължава>
 


Начало ОНС "Доктор"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia