ОНС "Доктор"
д-р Емануела Цветкова Захариева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Четвъртък, 22 Март 2018 15:06
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунологични фактори в развитието на захарен диабет тип 2 и неговите хронични усложнения
продължава>
 
Д-р Христо Деянов Стоянов ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Понеделник, 19 Март 2018 14:47
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Хирургична стоматология
Катедра: Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Аугментационна пластика на алвеоларния израстък с автогенен костен трансплантат от долната челюст
продължава>
 
д-р Ива Александрова Първова-Христова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ревматология
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клинични аспекти на нежеланите лекарствени реакции при употребата на биологични лекарствени продукти за лечение на ревматологични заболявания при българска популация пациенти
продължава>
 
Емил Методиев Янков ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-икономически  анализ на комплексните дългосрочни грижи за пациентите в България
продължава>
 
Д-р Владислав Валентинов Стоянов ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Четвъртък, 15 Март 2018 15:55
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Съвременни възможности и алтернативи в диагностиката и лечението на злокачествените тумори на проксималните екстрахепатални жлъчни пътища
продължава>
 
Николина Радкова Радева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Медицина на бедствените ситуации
Катедра: Катедра по превантивна медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Превенция на стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации
продължава>
 
Д-р Любина Рачева Тодорова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Фармакологично повлияване на болката: експериментални, клинични и регулаторни проучвания
продължава>
 
Д-р Иван Цветанов Вълков ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Сряда, 28 Февруари 2018 15:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Серумни липиди при хроничен хепатит С и връзката им с характера и еволюцията на болестта
продължава>
 
Д-р Вихрен Ангелов Пеев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска етика и право
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Професионален стрес и бърнаут синдром при лекари работещи в хирургични отделения
продължава>
 
Галя Стефанова Трайкова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Петък, 23 Февруари 2018 14:58
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра по трудова медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Проучване на работната сила- трудовомедицински характеристики
продължава>
 


Начало ОНС "Доктор"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia