ОНС "Доктор"
Д-Р СЕВДА МИХАЙЛОВА ЯНЧЕВА ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Понеделник, 20 Ноември 2017 16:08
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична стоматология
Катедра: Консервативно зъболечение
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Проучване на нискосвиваеми композити за директно обтуриране на II-клас дефекти“
продължава>
 
Д-Р ЗОРНИЦА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Петък, 17 Ноември 2017 16:18
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Хирургична стоматология
Катедра: Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Ефект на PDGF-BB върху стволовоклетъчните свойства и диференциацията на клетки от периодонтален лигамент in vitro“
продължава>
 
д-р Сашо Иванов Георгиев ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Петък, 17 Ноември 2017 16:11
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Проучване честотата, разпределението на типовете и клинични промени при HPVинфекция по време на бременност“
продължава>
 
Златина Петрова Иванова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Съвременни аспекти на иновационната информационна политика на аптечното лекарствено обслужване
продължава>
 
Маргарита Николаева Котева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Организация на здравните грижи в доболничната помощ
продължава>
 
Д-р Силвия Михайлова Новакова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Понеделник, 06 Ноември 2017 16:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунопатология и алергология
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни клинични показатели при пациенти с алергичен ринит”
продължава>
 


Начало ОНС "Доктор"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia