НС "Доктор на науките"
доц. Екатерина Кръстева Кожухарова, дб ПДФ Печат Е-мейл
НС "Доктор на науките" - Фармацевтичен факултет
Сряда, 14 Февруари 2018 16:31
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Фармацевтична ботаника
Катедра: Катедра по фармакогнозия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „In situ и ex situ характерни особености в биологията на редки и ендемични растения, условия за опазване на генофонда“
продължава>
 
Доц. д-р Жени Стайкова Николова, дм ПДФ Печат Е-мейл
НС "Доктор на науките" - Факултет по обществено здраве
Четвъртък, 08 Февруари 2018 16:08
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по Превантивна медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „Моделиране и управление на риска от хронични незаразни болести: концептуален модел за превенция на базата на периодични проучвания – 1997-2017г."
продължава>
 


Начало НС "Доктор на науките"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia