Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-Р РАДОСЛАВ СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ ДМ
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм – Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София- вътрешен член за МУ-София,
Членове:
2. Проф.д-р Николай Методиев Пенков, дм – Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София, МУ – София.
3. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – ВМА-София  – външен член за МУ – София,
4. Проф. д-р Сергей Димитров Илиев, дм – МУ – Плевен – външен член за МУ – София
5. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм - Тракийски университет–Стара Загора – външен член за МУ-София, 
6. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн - МУ - ВАРНА – външен член за МУ –София
7. Доц. д-р Пламен Милчев Чернополски, дм -  МУ - ВАРНА – външен член за МУ –София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм -  Катедра по  хирургия на  при Медицински факултет при МУ - вътрешен член за МУ-София,
9. Доц. д-р Георги Ангелов Минков, дм - Тракийски университет-Стара Загора  - външен член за МУ-София,
Рецензенти:
1. Проф. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм –Катедра по гастроентерология на Медицински факултет при МУ – София- вътрешен член за МУ-София,
2. Проф. д-р  Росен Евгениев Маджов, дмн - МУ - ВАРНА – външен член за МУ –София
Дата на защита:
31 май 2024 г., 13:00 ч.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Яни Тодоров Здравков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по неврология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
4. Проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дмн – ФОЗ към МУ- София, вътрешен член за МУ – София.
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм –ВМА-София - външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София.
Резервни членове:
8. Доц. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ- София – вътрешен член за МУ-София.
9. Доц. д-р Христина Николаева Видинова-Захова, дмн – ВМА-София - външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм 
Дата на защита:
30.01.2023г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Невена Янкова Чакърова
  2. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2.. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
6. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм - МИ на МВР - външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София -  вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм - МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Дата на защита:
14.12.2022 г.